MİSYONUMUZ

YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA

KOORDİNASYON İÇERİSİNDE SUNARAK,

BÜTÜNSEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK.

Safir Yönetim Danışmanlık ERP’den Bütçe/Maliyet ve Finans Yönetimine kadar pek çok konuda hizmetler sunmaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi (CHECK-UP) hizmetimiz ile farklı uzmanlık alanlarına sahip kadromuz ile yaptığımız CHECK-UP çalışması ile hukuk, muhasebe – finans,maliyet yönetimi, üretim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ile şirketlerin güçlü, zayıf yanları ve bu alanlarda ki fırsat ve riskleri raporlanarak bu tespitlere bağlı iyileştirme projeleri de alternatif olarak üst yönetime rapor şeklinde sunulmaktadır.

ERP in word tag cloud

ERP

Planlama, stok, üretim, müşteri ve tedarikçi sipariş yönetimlerinin en verimli bir şekilde yapılması ve bunlara bağlı makine, insan, malzeme ve para kaynaklarının etkin kullanımı için işletmeler ERP sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Bütçe – Maliyet Sistemler ve Finansal Analiz

Safir yönetim işletmelerin mali kaynaklarının yönetimi için bütçe ve maliyet alt yapılarının kurulmasını ve finansal analiz konularında da şirketlere hizmetler sunmaktadır.

Süreç Yönetimi / Raporlama

Son yıllarda işletme yönetimlerinde farklı fonksiyonlara sahip bölümlerin birbirleri arasındaki iş akışlarının planlanması ve yönetimi için süreç yönetimleri ön plana çıkmaktadır. Süreç Yönetim alt yapısının kurulması firmalara kazançlar sağlar.

İşletmelerde Hukuk Yönetimi

Günümüz yönetim sistemlerinin şirketlere uyarlanması ve uygulanması sürecinde hukuksal alt yapılarının sağlam olması, olası hukuki riskleri en aza indirmek için önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Safir yönetim olarak şirketlerin ticari hukuk, iş hukuku, sözleşmeler hukuku, dış ticaret, fikri mülkiyet ve bilişim hukuk konularında da hizmetler sunmaktadır.

İnsan Kaynakları

Eleman Seçme ve Yerleştirme, Eğitim Süreci Danışmanlığı, Öneri Sistemi Danışmanlığı, Performans Değerlendirme Sistemi , Çalışan Memnuniyeti Danışmanlığı, Motivasyon Sistemi Danışmanlığı, Genel Motivasyon Çalışmaları konusunda hizmetler sunmaktayız.

İletişime Geçin

Size özel çözümlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ