Safir Yönetim

Stratejik Yönetim

Şirketlerin, uzun dönemli hedeflerine bağlı olarak uluslararası kabul görmüş yöntemlerle stratejik planlarını hazırlayarak geleceğe hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Şirketlerin, uzun dönemli hedeflerine bağlı olarak uluslararası kabul görmüş yöntemlerle stratejik planlarını hazırlayarak geleceğe hazırlanmalarını sağlıyoruz.Stratejik planlama çalışmalarında şirket verileri, sektörel ve pazar analizleri, ekonomik ve demografik gibi makro göstergeler analiz edilerek aşağıda ki çalışmaları yürütmekteyiz.

  • Vizyon, Misyon ve Değerlerin Tespiti, Aile Anayasası
  • Uzun Vadeli Hedeflerin Belirlenmesi
  • Bu Hedeflere Göre Bölümlerin Faaliyet Planlarının Hazırlanması
  • Bölümler Tarafından Hazırlanan Hedeflerin Eşgüdümünün Sağlanması
  • Süreç Göstergeleri (Kişisel Hedeflerin) Stratejik Hedeflerle Entegrasyonu