Safir Yönetim

Finansal Yönetim Hizmetleri

Firmamız, bünyesindeki mali analistler ile şirketlerin aşağıdaki ihtiyaçlarına çözümler oluşturmaktadır.

Firmamız, bünyesindeki mali analistler  ile şirketlerin aşağıdaki ihtiyaçlarına çözümler oluşturmaktadır. 

Safir Yönetim çözümler oluşturulurken şirketlerin bu konularla ilgili mevcut koşullara göre çalışmalar yapılmakta ve yönetime sunulmaktadır. Bunun yanında hazırlanan çalışmaların şirketlerde sürdürülebilir olması için süreçler tanımlanmakta ve ERP sistemleri ile entegrasyonları yaptırılmaktadır.

  • Bütçe ve Maliyet Yönetimi
  • Finansal Analiz ve Raporlama


Yukarıdaki çözümler oluşturulurken şirketlerin bu konularla ilgili mevcut koşullara göre çalışmalar yapılmakta ve yönetime sunulmaktadır. Bunun yanında hazırlanan çalışmaların şirketlerde sürdürülebilir olması için süreçler tanımlanmakta ve ERP sistemleri ile entegrasyonları yaptırılmaktadır.

Bütçe ve Maliyet Yönetimi

Firmaların, yıllık hedeflerine göre satış, üretim, gider bütçeleri hazırlanarak, şirketlerin kısa vadeli geleceklerinin bir plan dahilinde yönetmeleri sağlanır. Bütçe yönetimi ile hem şirketin yıllık hedefleri belirlenirken bu hedeflere göre personel bireysel hedef kartları da oluşturulmaktadır.

Bütçe yönetimi uygulaması ile şirketlerde satış-pazarlama aksiyonlarının hızlı alınarak firmaların pazarda farklılaşması ve tüm kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmaktadır.

Bütçe verilerine dayalı olarak ürün maliyetleri hesaplanır ve yıl içinde fiili maliyetlerle analiz edilerek sapmalara göre aksiyon planlanmaları yapılmaktadır.

Bütçe ve maliyet yönetimi çalışması yaptığımız firmalarda maliyet indirimleri elde edilirken şirket karlılıklarında artışlar elde edilmektedir.

Finansal Analiz ve Raporlama

Safir Yönetim Danışmanlık, şirketlerin mali veri analizlerine dayalı olarak finansal planlama ve üst yönetime karar vermek için raporlama sistemleri kurulmaktadır.