Safir Yönetim

ERP & Endüstri 4.0

Safir Yönetim, şirketlerdeki tüm süreçlerin bütünleşik bir yapıda yönetilmesi ve buna uygun alt yapının teknoloji ile entegre edilmesi amacıyla firmalara ERP Sistemlerinin kurulması veya mevcut ERP sistemlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

Safir Yönetim, şirketlerdeki tüm süreçlerin bütünleşik bir yapıda yönetilmesi ve buna uygun alt yapının teknoloji ile entegre edilmesi amacıyla firmalara ERP Sistemlerinin kurulması veya mevcut ERP sistemlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

Sanayide Endüstri 4.0 uygulamalarının artmasına bağlı olarak ERP sistemlerinin üretim sistemi ile entegrasyonu projeleri de yürütülmektedir.

SAP, NETSİS, LOGO gibi ERP Yazılımları ile yapılan 50’ye yakın sistem devreye alınmıştır. Yazılımdan bağımsız olarak, firmaların sadece günümüzün değil uzun dönemli ihtiyaçlarını karşılayacak ERP alt yapı sistemlerini de kurmaktayız.

Analiz ve Program Seçimi

ERP Projelerinin en önemli adımlarından biri işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak program seçimidir. Bu değerlendirme salt mevcut ihtiyaçlar olarak değil şirketin gelecekte ki büyüme hedeflerini de karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Bugünün ihtiyaçlarına göre oluşturulan çözümler şirketler büyüdükçe yeni programların devreye alınması veya mevcut programların yanında birçok ek yazılımı devreye almak durumunda bırakmaktadır. 

Safir yönetim, şirketlerin mevcut ihtiyaç ve süreçlerini analiz etmenin yanında uzun dönemli beklenti ve hedeflere göre en iyi çözümü oluşturmaktadır. En iyi çözüm;

  • Yatırım ve Yıllık Bakım Maliyeti
  • Uygulama
  • Destek Hizmetleri
  • Raporlama
  • Entegrasyon


Gibi birçok kriterden oluşmaktadır.

Safir Yönetim Danışmanlık olarak, şirketlerin ihtiyaç analiz sonuçlarına göre en iyi çözümü oluşturmaktadır.

Proje Yönetimi

ERP Projelerinin devreye alınması Safir Yönetim Danışmanlık detaylı proje ekibi, proje planı ve proje faaliyetleri ile ilgili raporlama kriterlerini tanımlanmaktadır. Proje planı aşağıda ki alt başlıklardan oluşmaktadır.

Kavramsal Tasarım Raporu : Firma süreçlerinin ERP sisteminde işleyiş kuralları, rapor format ve türleri, ERP ana veri kodlama ve içerik kuralları, ERP çıktı (fatura, irsaliye, ihracat evrakları v.s.) dizaynlarının tanımlandığı dokümantasyondur. Kavramsal Tasarım Raporu tarafımızca hazırlanarak, şirket yönetimi ve proje ekibi onayına sunulmaktadır. Kavramsal Tasarım Raporunun onayından sonra program ile ilgili çalışmalara geçilmektedir.

Uyarlama ve Ana Veri Hazırlama : Bu süreçte hazırlanan Kavramsal Tasarım Raporuna göre alımına karar verilen ERP Yazılımı üzerinde uyarlama çalışmalarının yazılım firması tarafından yapılması Safir Yönetim koordine edilmektedir.  Ayrıca bu aşamada şirket proje ekibi ile ana veriler (stok, ürün ağacı, cari bilgileri, makine, kalıp, kalite v.s.)  tarafımızca hazırlanmaktadır.

Test ve Eğitimler : Uyarlama ve ana verilerin sisteme aktarılmasından sonra, müşteri siparişinin gelmesinden başlayarak Kavramsal Tasarım Raporunda tanımlanan tüm süreçler ve bu süreçlere bağlı oluşan tüm kayıtlar test edilmektedir. Test işlemleri akabinde şirket personeline kendi sorumluluk alanlarında süreçlerin sistem üzerinde kullanımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Canlı Kullanıma Geçiş Süreci : Proje geçişleri mali dönem başlangıcı olmasından dolayı yıl başlarında yapılmaktadır. Canlı kullanım öncesi stok sayımı, ERP sistemi ile entegre çalışacak barkod cihazları gibi donanımlarım kurulumu yapılmaktadır.Canlı kullanım geçişi ile birlikte şirket çalışanlarının uygulamalarına eşlik ederek geçiş sürecinin sıkıntısız olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Proje Sonrası Hizmetler

ERP Projelerinin devreye girmesinden sonra en önemli aşama ERP verilerinin raporlanması ve şirkete katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesidir. Safir Yönetim uzun yıllara dayalı tecrübesi ile oluşturduğu 32 temel gösterge ile ERP verilerini analiz ederek yazılımların sadece şirket süreçlerinin (sipariş girişi, muhasebe kaydı, stok giriş-çıkışı gibi) işletilmesinin yanında bu 32 temel göstergeye göre şirket yönetiminin karar alma mekanizmalarına destekte sağlamaktadır.

ERP Proje Finansmanı

Kamu tarafından şirketlerin süreçlerinin yazılımlar ile yönetilmesi için farklı hibe teşvikleri mevcuttur. Safir Yönetim projelerinde hibe programlarının içeriklerine uygun olarak, projeleri hazırlayarak ilgili kamu kurumuna proje başvurusu ve takibini de yürütmektedir. Bu şekilde bugüne kadar 10’dan fazla projeye yazılım ve donanım yatırımları için 3 milyon TL’ye yakın hibe desteği alınmıştır.

ERP Etkin Kullanma Hattı

Safir Yönetim Danışmanlık firması şirketlerin mevcut ERP kullanım etkinliğinin arttırılması içinde çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, şirketlerin süreç analizleri ve bu süreçleri yürütürken ERP üzerinde ki işlemleri analiz yapılmakta, ERP yazılımı ile çalışanların yaşadığı sorun ve yönetim beklentilerine göre “ERP İyileştirme Raporu” hazırlanmaktadır. Bu raporda sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır. Safir Yönetim rapor şirket üst yönetime sunmakta ve yönetim kararına göre iyileştirme faaliyetlerini planlamakta ve yürütmektedir.