Turquality

Turquality Misyonu

  • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak.
  • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
  • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

Turquality Vizyonu

Turquality® “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla;  Sadece parasal bir destek olmaktan öte, global marka olma potansiyeline sahip Türk markalarını her aşamada geliştirmek ve desteklemek.

Turquality Amaç ve Hedefleri

Finansal Destek Sağlamak

  • Marka potansiyeli olan firmalara finansal destek sağlayarak küresel markalaşma süreçlerini hızlandırmak.

Ulusal Ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak

  • Şirketin iç süreçlerini verimlileştirerek rekabet avantajı sağlamak.
  • Faydalanılacak desteklerle rekabet gücünün sürekliliğini sağlamak
  • rakiplere göre farklılaşmalarını sağlamak

Kurumsallaşmalarını Sağlamak

  • Yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle insan kaynaklarını güçlendirmek, marka potansiyelini ve bilincini artırmak.
  • Markaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji çalışmalarına destek olmak.
  • İşletmeyi sürekli analiz ederek, kaynakların etkin ve verimli tahsis edilmesini sağlamak.