Süreç Yönetimi / Raporlama

Son yıllarda işletme yönetimlerinde farklı fonksiyonlara sahip bölümlerin birbirleri arasındaki iş akışlarının planlanması ve yönetimi için süreç odaklı yönetim modelleri ön plana çıkmaktadır. Süreç Yönetimi alt yapısının kurulması firmalara aşağıdaki kazançları sağlar.

 • Süreçten hizmet alan ve veren bölümlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile kuruluş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
 • Bölümler arası bilgi akışı ve karar verme mekanizmaları hızlanır, bürokrasi azalır ve sistematik çalışma artar.
 • Organizasyon ve görev / sorumluluklar netlik kazanır.
 • Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesine ait veriler ile dönemsel performans sonuçları belirlenir.
 • Performans sonuçlarının değerlendirilmesi ile iyileştirilecek ve geliştirilecek alanlar tespit edilir ve iyileştirme projeleri ortaya çıkarılır.
 • İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlar.
 • Müşteri odaklı çalışmayı sağlar.

Safir Yönetim, işletmelerin organizasyonel yapılarını ve iş akışlarının inceleyerek firmaların ihtiyaç duyacağı optimum (Süreç sayılarının az belirlenmesi işletmelerde bazı işlerin açıkta kalmasını ve bu durumda belirsizliklerin çoğalarak kayıplara sebep olmaktadır. Aynı şekilde ihtiyaçtan fazla süreç belirlenmesi, sisteminin yönetilmesini zorlaştırarak hantal ve işlemeyen bir yapıya dönüşmektedir.) süreç yapısının kurulması sağlamaktadır. Tüm süreçlerin birbirleri ile ilişkilendirilmekte ve süreç performans göstergeleri belirlenmektedir.

Süreç analiz çalışmalarımız ile oluşturulacak süreç performans göstergeleri ile kurumsal performans hesaplamaları yapılmaktadır. Kurumsal performans sonuçlarına göre de işletmelerde iyileştirmeye / gelişime açık alanlar tespit edilerek, kurum performansının yükseltilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Süreç Performans Göstergelerinin tümünü ele alarak oluşturulan Kurumsal Performansın takibi ile aşağıdaki kazanımlar elde edilmektedir.

 1. Verimlilik Artışı
 2. Kalite İyileşmesi
 3. Finansal Kaynakların Tassarufu
 4. Çalışma Yaşamının Kalite Artışı
 5. İnovasyon