Stratejik Planlama

Stratejik planlama

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:

  • Şu anda neredeyiz?
  • Nerede olmayı istiyoruz?
  • Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?
  • Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar.

Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir.

Safir Yönetim, işletmelerin mali, hukuki, insan kaynakları, üretim ve tedarik zinciri yönetimi, konularında mevcut durum analizini çıkartarak yönetime iyileştirmeye açık ve riskli alanları ile ilgili bir rapor sunmaktadır. Bu rapor ve şirket yönetimlerinin hedefleri doğrultusunda tüm işletme süreçlerinin içinde bulunduğu entegre bir stratejik planlama / yönetim çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik Planlama çalışmalarında şirketin temel hedeflerini destekleyecek her faaliyet için gelişim yol haritaları ilgili süreç sahipleri ile hazırlanarak şirket yönetimlerinin onayı ile devreye alınmaktadır.