Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi (CHECK-UP) hizmetimiz ile farklı uzmanlık alanlarına sahip kadromuz ile yaptığımız CKECK-UP çalışması ile hukuk, muhasebe – finans,maliyet yönetimi, üretim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ile şirketlerin güçlü, zayıf yanları ve bu alanlarda ki fırsat ve riskleri raporlanarak bu tespitlere bağlı iyileştirme projeleri de alternatif olarak üst yönetime rapor şeklinde sunulmaktadır.

Mevcut Durum Analizi