İşletmelerde Hukuk Yönetimi

Günümüz yönetim sistemlerinin şirketlere uyarlanması ve uygulanması sürecinde hukuksal alt yapılarının sağlam olması, olası hukuki riskleri en aza indirmek için önemli hale gelmiştir.

İşletmelerin tüm süreçlerinin gerek yerel ve gerekse uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yönetilmesi şirketlerin ticari hayatlarını hukuki olarak güven içinde sürdürmeleri için çok önemlidir. Aşağıdaki listede yönetim süreçlerinin hukuksal bağlantılarına ilişkin örnekler yer almaktadır.

  • Mali Süreçler : Ticaret Hukuk, Vergi Hukuku vs.
  • İnsan Kaynakları : İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, SGK organizasyon şeması ve görev tarifleri.
  • Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri: Bayi ve distribütörlük sözleşmeleri, sipariş yönetimi, dış ticaret vs.
  • Bilgi İşlem: Bilişim Hukuku.
  • Fikri Haklar:  Marka ve patent haklarının yerel ve uluslararası yasal koşullarla korunumu.
  • Genel Yönetim: Ticaret Hukuku, şirket ana sözleşmeleri, aile anayasaları, şüpheli alacak yönetimi.

Bu çerçevede Safir yönetim olarak şirketlerin yukarıda bahsedilen süreçlerle ilişkili hukuksal sorunlarının çözümü ve önleyici faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uzman avukatlarımız ile hizmet sunulmaktadır.

Gerek yasal mevzuatta oluşan değişiklikler, gerek sürekli gelişimi hedef alan firmaların kısa sürede kendilerini geliştirmeleri, gerekse firma organizasyon yapısındaki şahıs değişiklikleri nedeni ile hukuksal olarak Safir Yönetim olarak değerlendirmekte tarafından değişen ve gelişen mevzuata uyarlanmaktadır.