İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetimini, çalışanların ihtiyaçlarını belirleyip gideren, insan kaynakları ile ilgili sorunları çözen ve onlara en uygun iş ortamı hazırlayan, örgütün rekabet gücünü artırmak amacıyla insan kaynaklarının nasıl sağlanacağı, nasıl istihdam edileceği ve nasıl yönetileceği ile ilgilenen bir süreçtir.

İnsan Kaynaklarının alt süreçleri aşağıdaki kriterlerden oluşmaktadır.

  • İş analizlerinin yapılması
  • İnsan Kaynakları Planlaması ve Organizasyon
  • Eleman Seçme ve Yerleştirme
  • Eğitim ve Gelişim
  • Performans Değerlendirme Sistemi
  • Ücret Yönetimi
  • Personel Yönetimi ve Çalışma İlişkileri

Safir Yönetim, işletmelerin ihtiyaçlarına göre insan kaynakları süreçlerinde planlama ve uygulama desteği sunmaktadır.