Hakkımızda

Safir Yönetim Danışmanlık ERP’den Bütçe/Maliyet ve Finans Yönetimine kadar pek çok konuda hizmetler sunmaktadır.

Safir Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak işletmelerde tüm süreçlerin ve kaynakların entegre bir sistem dahilinde yönetilmesini hedeflemekteyiz. Firmaların mevcut ihtiyaçları ile gelecekteki hedefleri analiz edilerek bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programının uyarlanması ile bu entegre yapıya kavuşturulması ve bir yazılım ile yönetilmesi sağlanmaktadır.
Gerek yerli ve gerekse uluslararası ERP Programlarında uzun yıllardır elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi ile işletmelere en uygun ERP programının seçiminden başlayarak, süreç analizleri ve iş akışları, ana veri hazırlıkları, test işlemlerinin geçirilmesi, eğitim, sistemin devreye alınması ve sürdürülmesi konularında bir proje yönetimi sistematiği ile hizmet sunmaktayız.

Oluşturmuş olduğumuz 36 adet performans göstergesinin ERP içinden otomatik olarak raporlanmasını sağlayarak şirket üst yönetimlerinin karar verme mekanizmalarına araçlar oluşturmaktayız.

Bu çalışmalar esnasında yapılacak iş analizlerinde süreçlerin iyileştirilmesi için tespit edilen tüm aksaklık ve gelişim planları üst yönetime düzenli olarak raporlayarak firmalara objektif bir yaklaşım sunuyoruz.

Firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak ERP sistemlerinin kurulması için yapılan çalışmalar haricinde farklı uzmanlık alanlarına sahip kadromuz ile yaptığımız CKECK-UP çalışması ile hukuk, muhasebe – finans, maliyet yönetimi, üretim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ile şirketlerin güçlü, zayıf yanları ve bu alanlarda ki fırsat ve riskleri raporlanarak bu tespitlere bağlı iyileştirme projeleri de alternatif olarak üst yönetime rapor şeklinde sunulmaktadır.

Hakkımızda daha detaylı bilgi ve projelerimiz için bizimle iletişime geçin.