Firmaya Uygun ERP Sistemlerinin Devreye Alınması

ERP Sistemleri

İşletmelerin ERP sistemlerine ihtiyacının pek çok kaynak nedeni bulunmaktadır. Planlama, stok, üretim, müşteri ve tedarikçi sipariş yönetimlerinin en verimli bir şekilde yönetilmesi bunların başında gelmektedir. Ayrıca entegre olarak mali muhasebe ve maliyet / yönetim verilerinin sağlıklı bir şekilde kullanımı ve raporlanması için örnek olarak verilebilir.

ERP Yazılımlarının başka yazılımlar ile entegre çalışma olanakları ile üretim sahasından anlık verilerin takibi, müşteri, bayi ve tedarikçi sistemleri ile eş zamanlı veri akışı, satış personelinin firma dışından sipariş ve stok bilgilerine ulaşabilmesi ve sıcak satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi faydalar sağlanabilmektedir.

İşletmelerde ERP

ERP in word tag cloudERP sistemleri ile farklı bölümlerin yaptıkları işlerin birbirleri arasında iş süreçleri tanımlanarak bölümler arası bilgi akışından kaynaklanan sorunlar en aza indirilmektedir. Oluşturulacak kontrol mekanizmalar ile üst yönetimin verdiği yetkiler çerçevesinde (satın alma sipariş tutarları, müşteri fiyat ve cari risk yönetimi gibi) sistem çalıştırılmakta olup tanımlanan kurallar harici her işlem onaya tabi yapılabilmektedir.

İşletmelerde devreye alınması proje yönetimi çerçevesinde ele alınmalıdır. Yapılacak proje planlamasında sistemin devreye giriş tarihine göre zaman ve kaynak planlamaları yapılmalıdır. Hazırlanan proje planını aksamadan yürütülmesi için aylık olarak düzenli olarak gözden geçirme toplantıları yapılmalıdır.

Safir Yönetim Danışmanlık olarak, bugüne kadar değişik sektörlerde birçok ERP Projesi devreye alınmıştır. Yaptığımız projelerde işletmelerin günümüzdeki mevcut durumları, iş akışları ve gelecekte ki hedefleri gözetilerek ekonomiklik, kullanım kolaylığı, işletme ihtiyaçlarının karşılanması gibi çeşitli kriterlere göre firmalara en uygun programın seçimi sağlanmaktadır.

Seçim sürecinden başlayarak hazırlanan proje planı kapsamında işletmenin tüm birimlerinin sistemi kullanması için eğitim hazırlıkları yapılmaktadır. Ek olarak uygulamaların yanında ERP Sistemi için gerekli ana veri hazırlıkları gereklidir.

Seçilecek programın kapsamına göre ana veri içerikleri değişkenlik göstermektedir. Safir Yönetim olarak sistem açılışında  ana verilerin eksiklik olmasını sağlamak için bölümlerin gerekli hazırlıkları yapmaları koordine edilmektedir..

ERP sistemlerinin en önemli özelikleri hızlı ve doğru raporlama araçlarıdır. Safir Yönetim olarak oluşturduğumuz raporlar ile özellikle üst yönetim ihtiyaçlarından başlayarak tüm bölümlerin raporlama taleplerinin ERP üzerinden anlık olarak ulaşılması sağlanmaktadır.

Proje dönemi sürecinde Safir Yönetim işletmenin ERP programını sağlıklı olarak devreye alması ve uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • ERP Çalışma Prensipleri
 • ERP Amacımız
 • ERP Kapsamı
 • Neden ERP
 • Başarılı Bir ERP Projesi İçin Ne Yapılmalı ?
 • ERP Kazanımları
 • ERP Bilgi Akış Şeması
 • ERP Başarı Faktörleri
 • Safir ERP Proje Yönetimi
 • ERP Neden Safir ?
 • Safir ERP Projeleri