Bütçe Maliyet Sistemleri ve Finansal Analiz

 

Şirketlerin stratejik planları çerçevesinde hedeflerinin gerçekleştirirken finans yapılarını planlı olarak yönetmeleri için bütçe planlama sistemlerinin oluşturulması tavsiye edilmektedir.Bütçe Maliyet Sistemlerinin oluşturulmasının yanında üretilen mal veya hizmetin birim maliyetlerinin işletmelerde dönemsel olarak gözden geçirilmelidir.

Satış bütçesinin oluşturulmasından başlayarak tüm gelir / giderlerin yıllık bazda planlanması durumunda, değişen makro ekonomik (kur dalgalanmaları, hammadde fiyat değişimleri v.s.) ve piyasa koşullarına göre üst yönetimlerin daha hızlı ve doğru kararlar alması sağlanmaktadır.

Bütçeleme sonucu şirketlerin yıllık finansal yapılarının fotoğrafı ortaya çıkartılır. Bu fotoğrafa göre ihtiyaç duyulacak ilave sermaye veya yatırımlar uygun finansal alternatiflerin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca şirketlerin elde ettikleri kar ve likit durumun da etkin ve verimli kullanılmalıdır.

Yukarıda ki işletme ihtiyaçlarından hareketle;

Safir Yönetim işletmelerin mali kaynaklarının yönetimi için bütçe ve maliyet alt yapılarının kurulmasını ve finansal analiz konularında da şirketlere hizmetler sunmaktadır.

Bütçe Maliyet Sistemleri ve Finansal Analiz konusunda yaptığımız çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

  • Bütçe planlama ve kontrol alt yapısının kurulması
  • Bölümlerin eğitimi
  • Ürün maliyet analizleri
  • Maliyet kontrol sitemlerinin oluşturulması
  • Finansal kaynak yönetimi
  • Bütçe – maliyet – finansal analiz raporlamalarının kurulması

Finans yönetiminde firma beklentileri ve ihtiyaçlarını değerlendirmek son derece büyük önem taşımaktadır. Stratejik hedefler, satış hedefleri ve yatırım planları bütçe girdileri olarak değerlendirilerek finans yönetiminin planlanmasında kullanılır.

Planlamada sürecinde sürekli kontrolün sağlanması,  bütçe/maliyet içerisinde finans yönetiminin kurgulanmasında dikkate alınır.

Finansal Analiz

Bütçe Maliyet Sistemleri ve  Finans Yönetimi konusunda analizler ve planlamalar son derece büyük önem teşkil etmektedir.

Finansal Tablo Analizleri :

Mevcut finansal durumun tespiti ve geleceğe yönelik tespitler

Finansal Planlama ve Denetim :

Bütçe hedefleri doğrultusunda fon akışının planlanması ve denetlenmesi

Alternatif Fon Kaynakları:

Firmanın ihtiyacı olan finansman ihtiyacı için alternatif fon kaynaklarının bulunması ve değerlendirilmesi

Fonların Yatırımı :

İşletmede mevcut fon kaynaklarının en uygun şekilde değerlendirilmesi